Wat willen wij bereiken met dit wijkcentrum?
hier een foto
De hoofddoelstelling of missie van Wijkvereniging 'Het Klokhuis' is het in stand houden van het wijkcentrum 'Het Klokhuis' voor activiteiten ter versterking van de sociale cohesie in de wijk Randenbroek-Schuilenburg.

Klik op het plaatje om te lezen wat onze doelstelling is.
Bewoners, Gemeente, Stichting Doen, Oranjefonds, Welzin, SRO, Welzin, Sligro, ADG, Pelita, AIC, ABC-scholen, BCA, SBWA.
hier een foto
Het verhuren van ruimtes, het openstellen van het wijkcentrum en de bijbehorende speeltuin als ontmoetingsplaats het faciliteren van bar en keuken gedurende de openingstijden van Het Klokhuis. Het organiseren van bijzondere activiteiten in het wijkcentrum. Het bieden van kansen op werkervaring.

Verder lezen, klik op het plaatje.
hier een foto
Stichting Beheer het Klokhuis is op zoek naar nieuwe vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de instandhouding van Wijkcentrum het Klokhuis.

Vrijwilligerswerk is onbetaald werk en kan een goede manier zijn om werkervaring te krijgen. Dit kan de kans op een betaalde baan vergroten. Geef vrijwilligerswerk wel direct door aan uw uitkerende instantie.

Klik op het plaatje voor een overzicht van onze openstaande functies.
Uw Locatiebeheerder Boekspots Wijkvereniging Het Klokhuis Amersfoort
hier een foto
Wat is boekspots?

Boekspots zijn kasten in wijkverenigingen, scholen, theaters, verzorgingshuizen, bedrijven en horecagelegenheden waar je boeken kunt delen met anderen.

Klik op het plaatje voor meer informatie.Bezoek onze op Facebook.
Klik op het Facebook logo.
Pagina opent in een nieuwe tab.


 

Bezoek onze op Twitter.
Klik op het Twitter logo.
Pagina opent in een nieuwe tab.


Buurtbudget

Buurtbudgetten zijn jaarlijkse subsidies die iedere wijk bij de gemeente kan aanvragen.
De wijk Randenbroek Schuilenburg ontvangt jaarlijks van de gemeente het buurtbudget, dat naar eigen inzicht mag worden besteed. De meeste kans hebben ideeën die de leefbaarheid in de wijk bevorderen en ideeën die mensen samen brengen.

Heeft u een idee of suggestie, hoe wij ons buurtbudget van 2017 kunnen besteden? Hieronder staat vermeld hoe u een buurtbudget kunt aanvragen.

Voor het aanvragen van een buurtbudget kunt u het aanvraagformulier buurtbudget downloaden via onderstaande link. Klik hiervoor op de regel "Aanvraagformulier buurtbudget 2017"

Aanvraagformulier buurtbudget 2017

Stuur of breng dit ingevulde formulier voor 20 maart 2017 naar:

Wijkcentrum het Klokhuis, t.a.v. Werkgroep Buurtbudget.
Weberstraat 2
3816 VC Amersfoort

U kunt ook uw aanvraag mailen naar klokhuisbb@gmail.com

De handleiding Stappenplan en Klachtenregeling m.b.t. het aanvragen en toekennen van het buurtbudget voor wijk Randenbroek-Schuilenburg zijn hier onder geplaatst.

Klik op deze regel voor het formulier "Handleiding Stappenplan en Klachtenregeling 2017"

(PDF document opent in een nieuwe tab)

De Spelregels Buurtbudget Verkiezingsavond voor wijk Randenbroek-Schuilenburg zijn hier onder geplaatst.

Klik op deze regel om het formulier "Spelregels Buurtbudget Verkiezingsavond" te bekijken.
(PDF document opent in een nieuwe tab)

Heeft u een klacht m.b.t het Buurtbudget 2017, geef het aan ons door.
Klik op deze regel om het formulier "Klachtenformulier Buurtbudget 2017" te downloaden
(Word document)